Έρευνες επισημαίνουν ότι εκείνοι που έχουν ισχυρή εσωτερική αίσθηση του ελέγχου, αισθάνονται δηλαδή ότι ελέγχουν το πεπρωμένο τους και ότι η μοίρα τους δεν καθορίζεται εξ’ολοκλήρου από εξωτερικούς παράγοντες τείνουν να είναι πιο ευτυχισμένοι, λιγότερο καταθλιπτικοί και λιγότερο αγχωμένοι. Είναι αλήθεια ότι πολλοί από τους στρεσογόνους παράγοντες που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, είναι σε μεγάλο βαθμό πέρα από τον έλεγχό μας. Ακόμα και αν δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλα όσα μπορεί να προκύψουν, μπορούμε να επιλέξουμε τον τρόπο που θα αντιδράσουμε σε αυτά. Έπειτα ακόμα και δεν έχουμε εξόλοκλήρου τον έλεγχο μιας κατάστασης, συνήθως μπορούμε να ελέγξουμε άλλους παράγοντες που μπορεί να συμβάλλουν στην βελτίωσή της. Για να το κάνετε αυτό είναι σημαντικό να έχετε μια ενισχυμένη εσωτερική αίσθηση ελέγχου. Μερικές πρακτικές που θα σας βοηθήσουν περιλαμβάνουν:

*Συνειδητοποιήστε ότι έχετε επιλογές

Κάθε φορά που συνειδητοποιείτε ότι έχετε πάντα την επιλογή να αλλάξετε την κατάστασή σας – ακόμα κι αν αυτή η αλλαγή δεν είναι η πρώτη σας επιλογή ή αν πρόκειται απλώς για μια αλλαγή στον τρόπο που βλέπετε τα πράγματα -βιώνετε μια απελευθερωτική και ενδυναμωτική στιγμή. Συνειδητοποιώντας και αναγνωρίζοντας ότι έχετε πάντα μια επιλογή, ακόμη και αν οι επιλογές δεν είναι ιδανικές, μπορεί να σας βοηθήσει να αλλάξετε την κατάστασή σας ή να την αποδεχτείτε πιο εύκολα. Προσπαθήστε να καταργήσετε σταδιακά αρνητικές εκφράσεις, όπως:

  • «Δεν μπορώ».
  • «Δεν έχω επιλογές».

*Ελέγξτε τις επιλογές σας

Όταν αισθάνεστε παγιδευμένοι, δημιουργήστε μια λίστα με όλες τις πιθανές πορείες δράσης. Αφήστε το μυαλό σας ελεύθερο και προσπαθήστε να εστιάσετε στην λύση και όχι στο πρόβλημα και θα δείτε ότι θα έχετε ένα «καταιγισμό» από ιδέες. Καθώς σκέφτεστε πιθανές λύσεις καταγράψτε τις σε ένα χαρτί και αφού τις ολοκληρώσετε δοκιμάστε να τις αξιολογήσετε. Φυλάξτε την λίστα σας για να την κοιτάζετε και να υπενθυμίζετε στον εαυτό σας ότι έχετε των έλεγχο και το δικαίωμα επιλογής για να μειώσετε το αρνητικό αίσθημα του άγχους ή του πανικού.

*Επιλέξτε το πιο ωφέλιμο

Κοιτάξτε την λίστα σας, αξιολογήστε την κάθε επιλογή και έπειτα επιλέξτε την πιο ωφέλιμη για την ψυχική ή την σωματική σας υγεία, ανεξάρτητα αν σας φαίνεται δύσκολη. Μπορεί να καταλήξετε με την ίδια απάντηση που είχατε πριν από τη «συνεδρία» για να δημιουργήσετε την λίστα, ωστόσο με την πάροδο του χρόνου θα αρχίσετε να «βλέπετε» σχεδόν αυτόματα την πληθώρα των επιλογών και των δυνατοτήτων σε μια κατάσταση.