Η υψηλή αρτηριακή πίεση φαίνεται να επιταχύνει την γνωστική εξασθένιση τόσο σε μεσήλικες όσο και σε ηλικιωμένους, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Hypertension, περιοδικό του American Heart Association.

Η αρτηριακή πίεση δεν «γνωρίζει» από.. ηλικίες

Η υψηλή αρτηριακή πίεση αποτελεί παράγοντα κινδύνου για τη γνωστική εξασθένιση, η οποία εκδηλώνεται με την δυσκολία στην μνήμη, την λεκτική ευχέρεια, την προσοχή και την συγκέντρωση. «Αρχικά περιμέναμε ότι οι αρνητικές επιδράσεις της υπέρτασης στην γνωστική λειτουργία θα ήταν πιο κρίσιμες όταν η υπέρταση ξεκινούσε σε νεαρή ηλικία.

Ωστόσο, τα ευρήματα διέψευσαν τις προσδοκίες μας, καθώς δείχνουν παρόμοια επιταχυνόμενη γνωστική εξασθένιση είτε η υπέρταση ξεκινά στην μέση ηλικία είτε σε μεγαλύτερες» αναφέρει χαρακτηριστικά η Δρ. Sandhi M. Barreto, καθηγήτρια Ιατρικής στο Universidade Federal de Minas Gerais στην Βραζιλία.

Η θεραπεία.. «σώζει»

«Βρήκαμε επίσης ότι η αποτελεσματική θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης σε οποιαδήποτε ηλικία θα μπορούσε να μειώσει ή ακόμα και να αποτρέψει αυτήν την επιταχυνόμενη γνωστική εξασθένιση. Συλλογικά, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η υπέρταση πρέπει να προληφθεί, να διαγνωστεί και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά σε ενήλικες κάθε ηλικίας για τη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας» υπογραμμίζει η ίδια.

Μεταξύ άλλων, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι:

  • Η ταχύτητα της εξασθένισης της γνωστικής λειτουργίας συνέβη ανεξάρτητα από τη διάρκεια της υπέρτασης, πράγμα που σημαίνει ότι η υψηλή αρτηριακή πίεση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, ακόμη και για μικρή διάρκεια, μπορεί να επηρεάσει την ταχύτητα της γνωστικής εξασθένισης.
  • Οι ενήλικες που δεν ελέγχουν την αρτηριακή τους πίεση, διατηρώντας την σε φυσιολογικά επίπεδα, έχουν την τάση να παρουσιάζουν ταχύτερη εξασθένιση, συγκριτικά με εκείνους που προσπαθούν να την ελέγξουν.

«Εκτός από άλλα αποδεδειγμένα οφέλη από τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, τα ευρήματά μας υπογραμμίζουν την σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και του ελέγχου της υπέρτασης σε ανθρώπους οποιασδήποτε ηλικίας για την πρόληψη ή τουλάχιστον την επιβράδυνση της γνωστικής εξασθένισης» καταλήγουν οι ερευνητές.