Νέα επιστημονική μελέτη από τους ερευνητές τουNorth Carolina State University αποκαλύπτει ότι η ανθεκτικότητα αποτελεί περισσότερο μια δυναμική διαδικασία παρά ένα στατικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας ενός ατόμου.

Νέα δεδομένα για την ανθεκτικότητα

«Από την μελέτη μας διαπιστώσαμε πολλά και διαφορετικά πράγματα» αναφέρει χαρακτηριστικά ο δρ. Patrick Flynn, συγγραφέας της μελέτης και επίκουρος καθηγητής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στο Poole College of Management του North State State University.

«Πρώτον, διαπιστώσαμε ότι η ανθεκτικότητα είναι περισσότερο μια διαδικασία παρά ένα χαρακτηριστικό. Δεύτερον, προσδιορίζει ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που μπορούν να συμβάλουν σε αυτήν τη διαδικασία με ουσιαστικό τρόπο».

Η ιδέα ότι η ανθεκτικότητα κυμαίνεται, επειδή περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο ανταποκρίνεται σε μια ποικιλία περιστάσεων με την πάροδο του χρόνου, αποτελεί τον πυρήνα της μελέτης μας, σημειώνει.

Μπορούμε να την μετρήσουμε;

«Είναι αδύνατο να εκτιμήσουμε την δυναμική ανθεκτικότητα ανά πάσα στιγμή» αναφέρει ο δρ. Patrick Flynn. Αυτό διότι η δυναμική ανθεκτικότητα αποδεικνύεται με την πάροδο του χρόνου και μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες, εξηγεί.

Στην μελέτη μας διαπιστώσαμε επίσης η ανθεκτικότητα μπορεί να «εξασθενίσει» με την πάροδο του χρόνου, ακόμη και αν οι άνθρωποι εκτίθενται μόνο σε ήπιους στρεσογόνους παράγοντες.

«Το χρόνιο άγχος μπορεί να μειώσει την ανθεκτικότητα, με διάφορες επιπτώσεις όπως είναι η μειωμένη απόδοση στον επαγγελματικό τομέα» επισημαίνει ο δρ. Patrick Flynn.