Η χρήση εργαλείων ενεργοποιεί τις ίδιες εγκεφαλικές περιοχές που ενεργοποιούνται όταν μαθαίνουμε το συντακτικό μίας γλώσσας, σύμφωνα με νέα έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση Science. Μάλιστα, η έρευνα έδειξε ότι η μεταχείριση εργαλείων θα μπορούσε να επιστρατευτεί στο πλαίσιο θεραπειών οι οποίες αποσκοπούν στην επαναφορά των γλωσσικών ικανοτήτων των ασθενών.

Εργαλεία και γλώσσα

Εδώ και αρκετά χρόνια η επιστημονική κοινότητα έχει ενδείξεις ότι οι περιοχές του εγκεφάλου οι οποίες εμπλέκονται στην επεξεργασία πληροφοριών οι οποίες αφορούν τη γλώσσα, όπως παραδείγματος χάριν η αντίληψη των εννοιών των λέξεων, διαμεσολαβούν επίσης στη ρύθμιση λεπτεπίλεπτων κινήσεων, όπως η χρησιμοποίηση διάφορων χειρωνακτικών εργαλείων. Πριν από τρία μόλις χρόνια, έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε σε σουηδούς πολίτες έδειξε ότι πράγματι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν να χειριστούν με μεγάλη ακρίβεια διάφορα εργαλεία, είχαν επίσης την ικανότητα να αντιλαμβάνονται με μεγαλύτερη ευκολία κάποιους προχωρημένους κανόνες συντακτικού της σουηδικής γλώσσας.

Κοινή εγκεφαλική βάση

Η πρόσφατη έρευνα έρχεται όχι μόνο να επιβεβαιώσει τις παρατηρήσεις αυτές, αλλά και να συμπληρώσει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδραση της ικανότητας μεταχείρισης εργαλείων και της ικανότητας χειρισμού του συντακτικού μιας γλώσσας. Μέσω μίας σειράς πειραμάτων, οι ερευνητές κατέγραψαν μέσω μαγνητικής τομογραφίας τη δραστηριότητα του εγκεφάλου καθώς οι συμμετέχοντες στην έρευνα  περιεργάζονταν εργαλεία ή επιχειρούσαν να κατανοήσουν κανόνες του συντακτικού. Η καταγραφή αυτή κατέδειξε για πρώτη φορά ότι η εκτέλεση αυτών των δύο διεργασιών βασίζεται στη δραστηριότητα νευρώνων ίδιων περιοχών του εγκεφάλου.

Βελτίωση γλωσσικών ικανοτήτων

Ξεκινώντας από αυτό το δεδομένο, οι επιστήμονες θέλησαν να διερευνήσουν εάν η εξάσκηση της μίας ικανότητας επιφέρει βελτίωση της άλλης. Για να διερευνήσουν εάν αυτή η υπόθεση μπορεί να επαληθευτεί, οι επιστήμονες κάλεσαν τους συμμετέχοντες να ενασχοληθούν με κάποιες ασκήσεις γραμματικής πριν και μετά την μεταχείριση εργαλείων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες οι οποίοι είχαν εκτελέσει κάποιες εργασίες με εργαλεία πριν καταπιαστούν με τους κανόνες γραμματικής, είχαν αυξημένη απόδοση στις γλωσσικές ασκήσεις. Μάλιστα, αντιστρέφοντας την πειραματική διαδικασία οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ενασχόληση με εκλεπτυσμένους κανόνες γραμματικής αυξάνει την ικανότητα κατεργασίας εργαλείων.

Εφαρμογή σε κλινικές περιπτώσεις

Όπως σημειώνουν οι ίδιοι στην επιστημονική δημοσίευση, τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν ότι η χρήση εργαλείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλινικές περιπτώσεις στις οποίες οι ασθενείς έχουν χάσει σε ένα βαθμό τις γλωσσικές τους ικανότητες. Στα επόμενα βήματά τους, οι ερευνητές σχεδιάζουν να δοκιμάσουν εάν πράγματι μία τέτοια προσέγγιση μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική σε κλινικό επίπεδο.