Κάθε παιδί αγαπά την μάθηση, όλα όμως τα παιδιά μπορούν να συμφωνήσουν ότι δεν αγαπούν και τόσο το.. διάβασμα. Αν και κάθε παιδάκι έχει διαφορετικό χαρακτήρα και τρόπο σκέψης, υπάρχουν ορισμένες χρήσιμες στρατηγικές που μπορείτε να δοκιμάσετε προκειμένου να κάνετε το παιδί να αγαπήσει το διάβασμα και οι ομηρικοί.. καυγάδες να γίνουν παρελθόν.

Κάντε την μάθηση διασκεδαστική

Τα παιδιά μπορούν να μάθουν εξαιρετικά γρήγορα και εύκολα, ειδικά όταν διασκεδάζουν και ξεφεύγουν από το στερεότυπο του θεωρητικού πλαισίου. Επίσης τα παιδιά μαθαίνουν περισσότερα και καλύτερα όταν δοκιμάζουν, μέσω δηλαδή της πρακτικής εξάσκησης, όπως είναι τα πειράματα.

Όταν τα παιδιά ενδιαφέρονται για ένα θέμα και νιώθουν ότι βρίσκονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, που μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα, η προθυμία τους να μάθουν εντείνεται και το παιδί μαθαίνει να αγαπά την διαδικασία.

Κερδίστε την πλήξη

Τα παιδιά που βαριούνται, δεν είναι σε θέση να επεξεργαστούν τις πληροφορίες με τρόπο που συμβάλλει στην ισχυρότερη γνώση και στην απομνημόνευση. Η πλήξη μπορεί να προκύψει όταν τα παιδιά δεν βλέπουν τη σημασία της σχολικής εργασίας.

Τότε οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν προσωπικές τους εμπειρίες για να κάνουν την διαδικασία πιο διασκεδαστική. Η δημιουργία προσωπικής συνάφειας, η σύνδεση με προηγούμενες γνώσεις, είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την αποτροπή της πλήξης.

Βοηθήστε το παιδί όταν το χρειάζεται

Όταν βλέπετε ότι το παιδί δυσκολεύεται είναι σημαντικό να μην το σώσετε» δίνοντάς του απευθείας την λύση. Αντ’αυτού δοκιμάστε να το καθοδηγήσετε με ερωτήσεις που θα το βοηθήσουν.

Ζητήστε του να σας προσδιορίσει ποιο είναι το μέρος της εργασίας ή του διαβάσματος που το δυσκολεύει περισσότερο. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή της απογοήτευσης και να βοηθήσει το παιδί να μάθει πώς να κατηγοριοποιεί σε κομμάτια την δουλειά του ώστε να διευκολύνεται.