Οι αγκαλιές, τα φιλιά και άλλα στοργικά αγγίγματα είναι σημαντικά μέρη των ρομαντικών σχέσεων και όχι μόνο. Ωστόσο, οι άνθρωποι διαφέρουν αρκετά ως προς το πόσο συχνά αγκαλιάζουν και φιλούν τους συντρόφους τους.

Μια νέα μελέτη, στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports, επικεντρώθηκε στην κατανόηση της σχέσης μεταξύ του αγγίγματος και της αγάπης και το πώς μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα.

Διαβάστε επίσης: Συναισθηματική νοημοσύνη: Πόσο υψηλό ΕQ έχετε;

Ενώ μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι άνθρωποι που αγαπούν περισσότερο τους συντρόφους τους αγγίζουν και περισσότερο, οι πολιτισμικοί παράγοντες μπορεί να επηρεάζουν έντονα αυτή τη συσχέτιση, καθιστώντας αυτού του είδους την ψυχολογική έρευνα εξαιρετικά σημαντική.

Μια νέα μεγάλης κλίμακας μελέτη για την αγάπη και το άγγιγμα

Στη μελέτη, η ερευνητική ομάδα διεξήγαγε δύο διαφορετικά πειράματα. Στο πρώτο πείραμα, αναλύθηκαν δεδομένα από 7.681 εθελοντές από 37 διαφορετικές χώρες. Κάθε εθελοντής βρισκόταν σε μια σχέση.

Συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με το πόσο αγαπούσαν τον σύντροφό τους. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο είχε να κάνει με τον ρόλο του τρυφερού αγγίγματος στη σχέση τους. Σε αυτό οι εθελοντές έβλεπαν εικόνες με αγκαλιές, χάδια και φιλιά. 

Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν αν πραγματοποίησαν ή όχι καθεμία από αυτές τις συμπεριφορές με τον σύντροφό τους την εβδομάδα πριν από τη συμμετοχή τους στο πείραμα.

Υπολογίζοντας τη μέση τιμή για όλους τους συμμετέχοντες από μια χώρα, οι επιστήμονες μπόρεσαν να προσδιορίσουν τις χώρες στις οποίες οι άνθρωποι έδειχναν το περισσότερο και το λιγότερο στοργικό άγγιγμα στους συντρόφους τους.

Σε ποια χώρα οι άνθρωποι είναι πιο στοργικοί

Η πρώτη χώρα ήταν η Αυστρία (97,3), ακολουθούμενη από τη Γερμανία (96,8) και την Κούβα (95,8). Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονταν στις 91,3 μονάδες. Το λιγότερο στοργικό άγγιγμα προς τους συντρόφους τους έδειξαν οι εθελοντές από την Κίνα (52,8), τις Κάτω Χώρες (57,5) και την Ουκρανία (58,6).

Οι επιστήμονες διερεύνησαν επίσης αν η ποσότητα του στοργικού αγγίγματος που δείχνει κάποιος προς τους συντρόφους του σχετίζεται με το πόσο τους αγαπάει. Διαπιστώθηκε μια σαφής συσχέτιση. Σε όλες τις χώρες, οι άνθρωποι που αγαπούσαν τους συντρόφους τους έδειχναν επίσης περισσότερα είδη στοργικού αγγίγματος.

Στο δεύτερο πείραμα της μελέτης, οι επιστήμονες διερεύνησαν αυτή τη συσχέτιση μεταξύ αγάπης και αγγίγματος με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Σε αυτό το μέρος της μελέτης, 199 εθελοντές από την Πολωνία συμπλήρωσαν ένα πιο λεπτομερές ερωτηματολόγιο σχετικά με το άγγιγμα στις ρομαντικές τους σχέσεις, το λεγόμενο Affective Touch Survey.

Σε σύγκριση με το πρώτο πείραμα, οι εθελοντές ρωτήθηκαν όχι μόνο αν έδειξαν στοργικό άγγιγμα προς τον σύντροφό τους κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πριν από τη διεξαγωγή του πειράματος, αλλά και πόσες φορές άγγιξαν τον σύντροφό τους.

Πόσο συχνά οι συμμετέχοντες άγγιζαν τους συντρόφους τους

Κατά μέσο όρο, οι εθελοντές άγγιξαν τους συντρόφους τους 3,36 φορές ανά ώρα. Για τον εναγκαλισμό ο μέσος όρος ήταν 0,61 ανά ώρα, για το χάδι 0,67, για το φιλί 1,08 και για την αγκαλιά 0,89. Οι εθελοντές διέφεραν αρκετά ως προς το πόσο πολύ αγκάλιαζαν και φιλούσαν.

Για τις αγκαλιές, το εύρος ήταν μεταξύ μηδέν και 10 αγκαλιές ανά ώρα και για τα φιλιά μεταξύ μηδέν και 20 φιλιά ανά ώρα. Αν υποθέσουμε ότι κάποιος κοιμάται περίπου οκτώ ώρες ανά 24ωρο, αυτό σημαίνει 160 αγκαλιές και 320 φιλιά την ημέρα για αυτά τα πολύ ρομαντικά άτομα.

Σε σύγκριση με το πρώτο πείραμα, το άγγιγμα και η αγάπη είχαν ισχυρή στατιστική συσχέτιση. Τα άτομα που αγαπούσαν περισσότερο τους συντρόφους τους, τους άγγιζαν επίσης περισσότερο.

Τα ερωτευμένα ζευγάρια αγγίζουν περισσότερο ο ένας τον άλλον;

Έτσι, ενώ η μελέτη διαπίστωσε μεγάλες διαφορές στη συχνότητα των αγκαλιών και των φιλιών μεταξύ των χωρών, η συσχέτιση μεταξύ αγάπης και αγγίγματος ήταν καθολική. Οι άνθρωποι που αγαπούσαν τους συντρόφους τους εμφάνιζαν υψηλότερα επίπεδα αγκαλιών, φιλιών και άλλων στοργικών αγγιγμάτων.

Έτσι, όταν αμφιβάλλετε αν πρέπει να δώσετε στον σύντροφό σας μια ειλικρινή αγκαλιά, κάντε το!