Μελέτες έχουν δείξει ότι σχεδόν οι μισοί από τους ανθρώπους που αναπτύσσουν ήπια γνωστική εξασθένιση (MCI) είναι σε θέση να ανακτήσουν τις φυσιολογικές γνωστικές δεξιότητες, αν και οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν το γιατί.

Τώρα, μια νέα μελέτη από ερευνητές της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Yale δείχνει ότι όσοι σκέφτονται θετικά για τη γήρανση είναι πιο πιθανό να διατηρήσουν και να ανακτήσουν τη μνήμη τους και άλλες γνωστικές δεξιότητες.

Η ήπια γνωστική εξασθένηση μπορεί να διαγνωστεί όταν ένας ηλικιωμένος έχει περισσότερα προβλήματα με τη σκέψη και τη μνήμη από ό,τι άλλοι της ηλικίας του, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γήρανσης.

Διαβάστε επίσης: Ψυχική υγεία: Πώς την επηρεάζει το πού μένουμε;

Όσοι πάσχουν από σωματικές και ψυχικές διαταραχές, όπως ο διαβήτης και η κατάθλιψη, διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν MCI από ό,τι υγιείς ενήλικες της ίδιας ηλικίας. Όσοι έχουν MCI διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου του Αλτσχάιμερ ή μιας παρόμοιας μορφής άνοιας.

Η δύναμη της θετικής σκέψης

Η θετική σκέψη είχε προηγουμένως αποδειχθεί ότι μειώνει το άγχος που προκαλείται από την απώλεια των γνωστικών δεξιοτήτων και την απώλεια της αυτοπεποίθησης λόγω της μειωμένης γνώσης.

Οι ερευνητές του Yale πρότειναν ότι η θετική σκέψη θα μπορούσε πράγματι να βοηθήσει στην ανάκαμψη από MCI, ιδίως σε όσους σκέφτονται θετικά για τη διαδικασία της γήρανσης.

Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν 1.716 άνδρες και γυναίκες ηλικίας 65 ετών και άνω, με μέση ηλικία μεταξύ 77 και 78 ετών χωρίς ή με κάποιο βαθμό MCI. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες:

  • σε εκείνους με θετική στάση απέναντι στη γήρανση
  • και σε εκείνους με αρνητική στάση απέναντι στη γήρανση, με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (μια υποκλίμακα της Γηριατρικής Κλίμακας της Φιλαδέλφειας).

Για παράδειγμα, ρωτήθηκαν αν συμφωνούν ή διαφωνούν με τη δήλωση: «Όσο μεγαλώνω, τόσο λιγότερο χρήσιμος αισθάνομαι». Τέτοια δεδομένα συλλέγονταν από κάθε συμμετέχοντα κάθε δύο χρόνια, επί 12 χρόνια, για να εξεταστούν οι αλλαγές στη νόηση και, τελικά, η γνωστική αποκατάσταση.

Όσοι συμμετέχοντες είχαν θετικές πεποιθήσεις για τη γήρανση, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα της MCI τους κατά την έναρξη της μελέτης, είχαν 30% μεγαλύτερες πιθανότητες ανάκαμψης από εκείνους που είχαν αρνητικές πεποιθήσεις για τη γήρανση.

Ενώ ορισμένοι με αρνητικές πεποιθήσεις για τη γήρανση ανέκτησαν επίσης τη νόηση, οι συμμετέχοντες στην ομάδα με τις θετικές πεποιθήσεις που ανέκτησαν έφτασαν σε αυτό το αποτέλεσμα δύο χρόνια νωρίτερα.

Οι συμμετέχοντες που δεν είχαν MCI κατά την έναρξη της μελέτης είχαν περισσότερες πιθανότητες να διατηρήσουν τη φυσιολογική νόηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.