Κάθε σχέση, όσο καλή κι αν είναι, έχει συγκρούσεις και τσακωμούς. Οι καβγάδες που μπορεί να προκύψουν ανά περιόδους είναι ένα αναπόφευκτο κομμάτι που φθείρει το ζευγάρι, αν δεν τους χειριστεί σωστά. Φυσικά, ο κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του τρόπο να αντιμετωπίζει τις συγκρούσεις και δεν υπάρχει κάποιος γενικός κανόνας για έναν και μοναδικό κατάλληλο τρόπο διαχείρισης. Ωστόσο, επειδή μια κακή αντιμετώπιση των καβγάδων μπορεί να οδηγήσει σε κακή σωματική και ψυχική υγεία και βέβαια σε μια λιγότερο ποιοτική σχέση, οι επιστήμονες θέλησαν να διερευνήσουν και να μας προτείνουν λύσεις. Μέσα από έρευνα, βρήκαν έναν πολύ απλό, εύκολο, γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο να διαχειριστείτε τους καβγάδες στη σχέση σας, χωρίς να την φθείρετε, αλλά αντιθέτως να την βελτιώνετε.

Η έρευνα είχε ως στόχο να διαπιστώσει αν απλές ασκήσεις αναστοχασμού θα μπορούσαν να βοηθήσουν ένα ζευγάρι να αντιμετωπίσει τις συγκρούσεις με εποικοδομητικό τρόπο. Πραγματοποιήθηκαν δύο μελέτες. Κατά τη διάρκεια της πρώτης, οι ερευνητές χώρισαν τους συμμετέχοντες, οι οποίοι είχαν βιώσει πρόσφατα κάποια σοβαρή σύγκρουση με τον/την σύντροφο τους, σε δύο ομάδες, την ομάδα παρέμβασης με αναστοχασμό και την ομάδα ελέγχου.

Η ομάδα παρέμβασης κλήθηκε να απαντήσει σε έξι γενικές ερωτήσεις σχετικές με τη σύγκρουση. Οι ερωτήσεις αυτές σχεδιάστηκαν για να ωθήσουν τους συμμετέχοντες να σκεφτούν τον λόγο για τον οποίο ξεκίνησε ο καβγάς αλλά και πώς θα έπρεπε ιδανικά να αντιμετωπίζονται τέτοιες συγκρούσεις. Αυτή η άσκηση αναστοχασμού είχε ως στόχο να ενθαρρύνει την ανάλυση της σύγκρουσης και την εύρεση πιθανών λύσεων.

Από την άλλη, οι συμμετέχοντες στην ομάδα ελέγχου συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο προσωπικότητας που δεν αναμενόταν να έχει κάποια θεραπευτικά οφέλη.

Στη δεύτερη μελέτη, οι ερευνητές επεδίωξαν να συγκρίνουν την απλή παρέμβαση αναστοχασμού με δύο πιο σύνθετες παρεμβάσεις χωρίζοντας τους συμμετέχοντες σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα ήταν και πάλι παρέμβασης με αναστοχασμό, η δεύτερη ήταν μια προσαρμοσμένη παρέμβαση αναστοχασμού και η τρίτη μια ενισχυμένη παρέμβαση αναστοχασμού.

Η προσαρμοσμένη παρέμβαση αναστοχασμού περιελάμβανε στοιχεία από μια προηγουμένως επικυρωμένη άσκηση επανεκτίμησης της σύγκρουσης, ζητώντας από τους συμμετέχοντες να δουν τη σύγκρουση από την οπτική γωνία ενός τρίτου προσώπου, πιο αντικειμενικού και να εντοπίσουν τα εμπόδια για την επίλυση της. Η ενισχυμένη παρέμβαση αναστοχασμού πρόσθεσε περαιτέρω στοιχεία που αποσκοπούσαν στην παροχή συναισθηματικής επικύρωσης, στην ενθάρρυνση συμπονετικών στόχων και στην προώθηση συγκεκριμένου σχεδιασμού για μελλοντικές συγκρούσεις.

Ποια ήταν τα αποτελέσματα

Στην πρώτη μελέτη, οι συμμετέχοντες που ήταν στην ομάδα παρέμβασης με αναστοχασμό, ανέφεραν μετριασμό του συναισθήματος της δυσφορίας. Τα ίδια αποτελέσματα ίσχυσαν και στη δεύτερη μελέτη με τις τρεις διαφορετικές παρεμβάσεις.

Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτά τα ευρήματα

Οι έρευνες αυτές μας βοηθούν να κατανοήσουμε πώς να αντιμετωπίζουμε τις συγκρούσεις μας στις σχέσεις μας με σκοπό να μειώσουμε τα αρνητικά συναισθήματα

Τι μπορείτε λοιπόν να κάνετε;

Πολύ απλά αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε εποικοδομητικά μια σύγκρουση. Τον λόγο για τον οποίο έγινε, τι σας οδήγησε σε αυτό το σημείο, πώς θα την χειριζόσασταν τώρα, καθώς και πώς θα κρίνατε την σύγκρουση ως ένας εξωτερικός παρατηρητής. Με τον τρόπο αυτό, και θα νιώσετε καλύτερα και θα μπορέσετε σταδιακά να αντιμετωπίζετε τις επόμενες συγκρούσεις με μεγαλύτερη ψυχραιμία αλλά και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά για την επίλυση τους.