Το κόκκινο λάχανο βάζει φρένο στις χρωστικές Η φυσική μπλε χρωστική που βρίσκεται στο κόκκινο λάχανο... Από τον Λευτέρη Τρίγκα

Αναζήτηση
Στο τεύχος που κυκλοφορεί