Έχετε την επιθυμία να φατε οταν…


Σας έχουν συγχίσει;

q Ποτέ = 1 βαθμός

q Σπάνια =2 βαθμοί

q Mερικές φορές =3 βαθμοί

q Συχνά =4 βαθμοί

q Πολύ συχνά =5 βαθμοί


Όταν δεν έχετε κάτι να κάνετε;

q Ποτέ = 1 βαθμός

q Σπάνια =2 βαθμοί

q Mερικές φορές =3 βαθμοί

q Συχνά =4 βαθμοί

q Πολύ συχνά =5 βαθμοί


Όταν είστε αποθαρρημένοι;

q Ποτέ = 1 βαθμός

q Σπάνια =2 βαθμοί

q Mερικές φορές =3 βαθμοί

q Συχνά =4 βαθμοί

q Πολύ συχνά =5 βαθμοί


Όταν νιώθετε μοναξιά;

q Ποτέ = 1 βαθμός

q Σπάνια =2 βαθμοί

q Mερικές φορές =3 βαθμοί

q Συχνά =4 βαθμοί

q Πολύ συχνά =5 βαθμοί


Όταν αισθάνεστε προδομένοι;

q Ποτέ = 1 βαθμός

q Σπάνια =2 βαθμοί

q Mερικές φορές =3 βαθμοί

q Συχνά =4 βαθμοί

q Πολύ συχνά =5 βαθμοί


Όταν είστε θυμωμένοι;

q Ποτέ = 1 βαθμός

q Σπάνια =2 βαθμοί

q Mερικές φορές =3 βαθμοί

q Συχνά =4 βαθμοί

q Πολύ συχνά =5 βαθμοί


Όταν γνωρίζετε ότι πρόκειται να έχετε μια δυσάρεστη εμπειρία;

q Ποτέ

q Σπάνια

q Mερικές φορές

q Συχνά

q Πολύ συχνά


Όταν έχετε αγωνία, είστε ανήσυχοι ή σε ένταση;

q Ποτέ

q Σπάνια

q Mερικές φορές

q Συχνά

q Πολύ συχνά


Όταν τα πράγματα δεν είναι ευνοϊκά για σας;

q Ποτέ

q Σπάνια

q Mερικές φορές

q Συχνά

q Πολύ συχνά


Όταν φοβάστε;

q Ποτέ

q Σπάνια

q Mερικές φορές

q Συχνά

q Πολύ συχνά


Όταν είστε απογοητευμένοι;

q Ποτέ

q Σπάνια

q Mερικές φορές

q Συχνά

q Πολύ συχνά


Όταν είστε ταραγμένοι;

q Ποτέ

q Σπάνια

q Mερικές φορές

q Συχνά

q Πολύ συχνά


Όταν βαριέστε ή είστε σε υπερένταση;

q Ποτέ

q Σπάνια

q Mερικές φορές

q Συχνά

q Πολύ συχνά


Bάλτε 3 στην απάντηση που ταιριάζει καλύτερα στη συμπεριφορά σας και αθροίστε τους βαθμούς. Ο μέσος άνδρας χωρίς πρόβλημα βάρους συγκεντρώνει 17 πόντους και η μέση γυναίκα 20. Περισσότεροι από 25 βαθμοί σημαίνουν ότι μάλλον έχετε την τάση να τρώτε από αντίδραση στη συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκεστε.


Πηγή: «Losing Weight for good», The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London.