Σ’ αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν οι ερευνητές από το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Βοστόνης μετά από έρευνα διάρκειας 12 εβδομάδων σε 95 ενήλικες με μέτριο έως σοβαρό πόνο στη μέση.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δυο ομάδες. Τα άτομα της πρώτης ομάδας έκαναν γιόγκα μία φορά την εβδομάδα, ενώ εκείνα της δεύτερης δυο φορές την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης που δημοσιεύθηκαν στο ιατρικό περιοδικό Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine στο τέλος των δώδεκα εβδομάδων οι συμμετέχοντες και στις δυο ομάδες παρουσίασαν παρόμοια και σημαντική μείωση στα επίπεδα του πόνου, καθώς και στην ανάγκη λήψης παυσίπονων. Επίσης βελτιώθηκε η κινητική τους ικανότητα.

Επομένως οι ειδικοί καταλήγουν στη διαπίστωση ότι αν για οποιουσδήποτε λόγους π.χ., οικονομικούς, δεν είναι εφικτή η συχνή παρακολούθηση γιόγκα, τότε ακόμη και ένα μάθημα την εβδομάδα είναι αποτελεσματικό.