Τα αυξημένα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα (CO2), που εκτιμάται ότι θα σημειωθούν γύρω στο 2050, αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τη θρεπτική αξία καλλιεργειών οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες σε διαιτητικό ψευδάργυρο και σίδηρο του παγκόσμιου πληθυσμού. Για παράδειγμα, αποτελέσματα μετρήσεων έδειξαν ότι το σιτάρι που καλλιεργούνταν σε περιοχές με τεχνητά αυξημένα επίπεδα CO2 παρουσίασε μείωση στις συγκεντρώσεις ψευδαργύρου, σιδήρου και πρωτεΐνης κατά 9,3%, 5,1% και 6,3% αντίστοιχα. Επίσης, βρέθηκε ότι ο ψευδάργυρος και ο σίδηρος ήταν μειωμένοι και στα όσπρια.

Ακολουθήστε το στο Google News