Είναι δυνατόν η άσκηση του γονέα να επηρεάζει θετικά τη νοημοσύνη των παιδιών του;Προηγούμενες έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι η γυμναστική ενισχύει τη
μνήμη, την παραγωγικότητα, τη δεξιότητα λήψης αποφάσεων, καθώς αυξάνει
τα επίπεδα οξυγόνου στον εγκέφαλο. Ωστόσο, μια νέα, γερμανική έρευνα υποστηρίζει ότι οι γονείς που γυμνάζονται μπορούν να κάνουν εξυπνότερα παιδιά και γενικότερα να ενισχύσουν τη νοημοσύνη των απογόνων τους.

Η έρευνα έγινε πάνω σε ποντίκια και απέδειξε ότι η άσκηση ενισχύει τη νοημοσύνη των απογόνων τους, αλλάζοντας το DNA του σπέρματος του πατέρα. Πιο συγκεκριμένα, τα ενεργά ποντίκια έχουν περισσότερες πιθανότητες να δημιουργήσουν απογόνους με βελτιωμένες ικανότητες μάθησης, ενώ παράλληλα ενσωματώνουν καλύτερα και περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με αυτά που έχουν περιορισμένη κίνηση, αναφέρει η μελέτη με επικεφαλής τον καθηγητή André Fischer, από το Γερμανικό Κέντρο Νευροεκφυλιστικών Ασθενειών. «Όσοι γυμνάζονται βοηθούν τον εγκέφαλό τους να εξελιχθεί περισσότερο, βελτιώνοντας τη σύνδεση των νευρώνων τους. Κατ’ επέκτασιν, αυτό μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες να κάνουν εξυπνότερα παιδιά«, εξηγεί ο καθηγητής Fischer. Τα πορίσματα δημοσιεύθηκαν στην επιστημονική εφημερίδα Cell Reports.