Μια πρωτοποριακή κλινική δοκιμή δείχνει ότι μπορούμε να μειώσουμε τη βιολογική ηλικία για περισσότερο από τρία χρόνια σε οκτώ μόλις εβδομάδες, μόνο με μικρές αλλαγές στην διατροφή και στον τρόπο ζωής μέσω της εξισορρόπησης της μεθυλίωσης DNA.

Πώς θα δείξουμε τρία χρόνια νεότεροι;

Η πρώτη στο είδος της, που έχει αξιολογηθεί από ομότιμους ερευνητές, μελέτη παρέχει επιστημονικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι οι αλλαγές στον τρόπο ζωής και τη διατροφή μπορούν να προσφέρουν άμεση και ταχεία μείωση της βιολογικής μας ηλικίας.

Δεδομένου ότι η γήρανση είναι ο κύριος παράγοντας της χρόνιας νόσου, αυτή η μείωση έχει τη δύναμη να μας βοηθήσει να ζήσουμε καλύτερα αλλά και περισσότερο.

Στα πλαίσια της μελέτης χρησιμοποιήθηκε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική δοκιμή που διεξήχθη σε υγιείς ενήλικες ηλικίας 50-72.

Το πρόγραμμα οκτώ εβδομάδων περιλάμβανε διατροφή, ύπνο, άσκηση και χαλάρωση, καθώς και συμπληρωματικά προβιοτικά και φυτοθρεπτικά συστατικά, με αποτέλεσμα μια στατιστικά σημαντική μείωση της βιολογικής ηλικίας, τουλάχιστον τριών ετών.

Η μελέτη διεξήχθη από το Ινστιτούτο Ερευνών του Helfgott, με εργαστηριακή βοήθεια από το Πανεπιστημιακό Κέντρο του Yale για την Γονιδιακή Ανάλυση και τα αποτελέσματα αναλύθηκαν ανεξάρτητα στο Πανεπιστήμιο McGill και στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Φυσικής Ιατρικής.

Γυρνάμε τον χρόνο πίσω φυσικά

Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Kara Fitzgerald, δήλωσε ότι «το συνδυασμένο πρόγραμμα παρέμβασης σχεδιάστηκε για να στοχεύει έναν συγκεκριμένο βιολογικό μηχανισμό που ονομάζεται μεθυλίωση DNA, και συγκεκριμένα τα πρότυπα μεθυλίωσης DNA που έχουν αναγνωριστεί ως εξαιρετικοί προγνωστικοί παράγοντες της βιολογικής ηλικίας.

Υποψιαζόμαστε ότι αυτός ήταν ο λόγος για τον αξιοσημείωτο αντίκτυπο στην ηλικία.

Αυτά τα πρώιμα ευρήματα φαίνεται να είναι σύμφωνα με, και να επεκτείνουν σε μεγάλο βαθμό, τις πολύ λίγες υπάρχουσες μελέτες που μέχρι στιγμής έχουν εξετάσει τις πιθανότητες αναστροφής της βιολογικής ηλικίας.

Ο κορυφαίος επιγενετιστής Moshe Szyf PhD του Πανεπιστημίου McGill και συν-συγγραφέας της μελέτης προσθέτει: «Η μοναδικότητα της προσέγγισης της δρ. Kara Fitzgerald έγκειται στο γεγονός ότι η δοκιμή της επινόησε μια φυσική αλλά μηχανιστική στρατηγική για να στοχεύσει το σύστημα μεθυλίωσης του σώματός μας».

Ακολουθήστε το στο Google News