Πάθος, σωματική άσκηση και ουσιαστικές διαπροσωπικές σχέσεις φαίνεται να αποτελούν τρία από τα βασικά στοιχεία που «αγαπά» ο εγκέφαλος και τα χρειάζεται για να παραμένει νέος και υγιής.

Σε επιστημονική μετά-ανάλυση που δημοσιεύτηκε σε τεύχος του «Brain Sciences», οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια διεξοδική ανασκόπηση του εκτεταμένου όγκου της διαθέσιμης βιβλιογραφίας σχετικά με τη σχέση μεταξύ της ανάπτυξης της φυσιολογίας του εγκεφάλου και της σωματικής δραστηριότητας, των κοινωνικών σχέσεων και του πάθους.

Με βάση τα στοιχεία που συνέλεξαν, αναφέρουν ότι το πάθος ως προς έναν τομέα ή μια δεξιότητα οδηγεί σε περισσότερη σωματική δραστηριότητα, περισσότερες κοινωνικές σχέσεις και τελικά, μεγαλύτερη ευεξία.

Πώς συνδέεται αυτό με την υγεία του εγκεφάλου;

Οι αλλαγές στη γνωστική λειτουργία κατά την γήρανση σχετίζονται με τον όγκο της λευκής και της φαιάς ουσίας στον εγκέφαλο.

Πιο συγκεκριμένα, ο όγκος της φαιάς ουσίας μειώνεται σταδιακά και σταθερά από την ηλικία περίπου των 10 ετών. Η έρευνα δείχνει ότι τα σωματικά και ψυχικά πιο υγιή άτομα βιώνουν λιγότερη εγκεφαλική ατροφία σε σχέση με τα λιγότερο υγιή.

Πληθώρα λοιπόν ερευνών αναφέρουν ότι η τακτική άσκηση, οι «δυνατές» σχέσεις και το πάθος είναι κάποια από τα βασικά στοιχεία «κλειδιά» για τη διατήρηση ενός υγιούς εγκεφάλου κατά τη διαδικασία της γήρανσης.

Ο εγκέφαλος «αγαπά» την άσκηση

Σύμφωνα με έρευνες, ο ενεργός τρόπος ζωής παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της γνωστικής και νευρολογικής υγείας σε κάθε ηλικία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μία εκ των μελετών, της οποίας οι ηλικιωμένοι συμμετέχοντες εκτέλεσαν από 1 ώρα αερόβιας προπόνησης 3 φορές την εβδομάδα για 6 μήνες. Στο τέλος της μελέτης, είχαν αυξημένο όγκο φαιάς και λευκής ουσίας.

Επιπλέον έρευνες δείχνουν ότι η σωματική δραστηριότητα αυξάνει τη λειτουργικότητα σε περιοχές του εγκεφάλου που συνδέονται με τον έλεγχο της προσοχής, τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και το γνωστικό απόθεμα που δρα ως προστατευτικό στοιχείο έναντι της γνωστικής εξασθένισης που σχετίζεται με την ηλικία.

Διευρύνετε τον κοινωνικό σας κύκλο

Διευρυμένα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται να συνδέονται με κέντρα του εγκεφάλου που σχετίζονται τη λήψη καλών αποφάσεων αλλά και με χαμηλότερο ποσοστό αλλοιώσεων της λευκής ουσίας.

Επιπλέον, η αυξημένη κοινωνική αλληλεπίδραση μπορεί να ενισχύσει το γνωστικό απόθεμα και τη γνωστική λειτουργία.

Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν πως, ως προς αυτόν τον τομέα, χρειάζονται περαιτέρω έρευνες με πιο ελεγχόμενες δοκιμές για να καταλήξουν σε συμπέρασμα. Σημειώνουν όμως πως η μοναξιά και η αντικοινωνική συμπεριφορά έχει συνδεθεί με κατάθλιψη και νευροεκφυλιστικές- ψυχιατρικές διαταραχές καθώς και με πρόωρη γήρανση.

Πάθος

Το πάθος ορίστηκε από τους ερευνητές ως ένα ισχυρό συναίσθημα ως προς μια αξία-προτίμηση που μας παρακινεί και καθορίζει τις επιλογές και τη συμπεριφορά μας.

Το πάθος λοιπόν, σύμφωνα πάντα με τα ευρήματά τους, σχετίζεται με την ευημερία και την καλύτερη απόδοση στην εργασία.

Μπορεί να είναι επίσης σημαντικό για τη διατήρηση της νευρικής πλαστικότητας.

Τι σημαίνει αυτό; Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα άτομο που είναι παθιασμένο με την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Οι ερευνητές δηλώνουν ότι το πάθος αποτελεί βασικό παράγοντα που παρακινεί αυτό το άτομο να εξασκεί περισσότερο τη δεύτερη γλώσσα και έτσι να ενισχύει χωρίς να το γνωρίζει τη φαιά ουσία, τα νευρικά κύτταρα και τις συνδέσεις τους.

Μια νοοτροπία ανάπτυξης που προκύπτει από το πάθος ενός ατόμου για κάτι, έχει επίσης συνδεθεί με την ανάπτυξη της φαιάς ουσίας σε διάφορα μέρη του εγκεφάλου.

Το πάθος τελικά προσφέρει στο άτομο μια κατεύθυνση και έναν σκοπό, διαδικασία που σχετίζεται με τα επίπεδα ντοπαμίνης στον εγκέφαλο, του νευροδιαβιβαστή της ευτυχίας. Σαν αποτέλεσμα, υπάρχουν οφέλη ως προς την εστίαση, τη μάθηση και την υλοποίηση βραχυπρόθεμων και μακροπρόθεσμων στόχων.