Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) αποτελεί τον βασικό δείκτη μέτρησης και αξιολόγησης του σωματικού βάρους και της υγείας. Τώρα όμως, νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι η αναλογία μέσης-ισχίου (WHR) μπορεί να είναι πιο ακριβής στην πρόβλεψη σοβαρών παθήσεων όπως ο καρκίνος, οι καρδιακές παθήσεις αλλά και ο θάνατος.

Η καλύτερη αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου για χρόνιες νόσους αποτέλεσε το βασικό στόχο των ερευνητών, αναφέρει ο επικεφαλής συγγραφέας Δρ. Guillaume Paré, καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο McMaster. Τα ευρήματα της μελέτης τους έχουν δημοσιευθεί στο επιστημονικό περιοδικό JAMA.

Για να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα, εξέτασαν ποιες από τις τρεις μετρήσεις, ΔΜΣ, αναλογία μέσης-ισχίου και μια άλλη, που ονομάζεται δείκτης μάζας λίπους, είχε την «ισχυρότερη και πιο σταθερή σχέση με τη θνησιμότητα».

Προγνωστικός δείκτης υγείας η αναλογία μέσης-ισχίου

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από σχεδόν 400.000 άτομα με μέσο όρο ηλικίας τα 60 έτη.

Τα δεδομένα προέρχονται από τη UK Biobank, μια βάση δεδομένων ιατρικής έρευνας που περιέχει ανώνυμες πληροφορίες υγείας για μισό εκατομμύριο άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην συνέχεια χρησιμοποίησαν μια μέθοδο που ονομάζεται Μεντελική τυχαιοποίηση για να εξετάσουν γενετικές παραλλαγές που σχετίζονται με την παχυσαρκία.

Προσδιόρισαν ότι το σωματικό λίπος σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να σχετίζεται έντονα, αιτιολογικά και σταθερά με τις επιδράσεις στην υγεία.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η αναλογία μέσης-ισχίου είχε την ισχυρότερη και πιο σταθερή συσχέτιση με τη θνησιμότητα από όλες τις αιτίες ενώ η εν λόγω η συσχέτιση ήταν ισχυρότερη στην περίπτωση των ανδρών.

«Αυτό που βρήκαμε είναι ότι η αναλογία μέσης-ισχίου βγαίνει πρώτη και στα τρία κριτήρια. Με άλλα λόγια, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αποτελεί καλύτερο δείκτη μέτρησης και ελέγχου της υγείας συγκριτικά με τον ΔΜΣ» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δρ. Guillaume Paré.

Τι ισχύει για τον Δείκτη Μάζας Σώματος

«Υπάρχουν πολλά δεδομένα που υποστηρίζουν ότι η αναλογία μέσης – ισχίου είναι ο καλύτερος προγνωστικός δείκτης υγείας.

Με τον ΔΜΣ δεν λαμβάνουμε υπόψη τη σύσταση του σώματος και μπορεί να οδηγηθούμε σε υπερβολικά συμπεράσματα σε ορισμένες περιπτώσεις» υποστηρίζει ο Δρ. Guillaume Paré.

Σύμφωνα με τους ειδικούς από το Εθνικό Ινστιτούτο Καρδιάς, Πνεύμονα και Αίματος των ΗΠΑ, ο ΔΜΣ μπορεί να «υπερεκτιμά» το σωματικό λίπος σε αθλητές και άλλους ανθρώπους με μυώδη σώματα και παρομοίως να «υποτιμά» το σωματικό λίπος σε ηλικιωμένους και σε άλλα άτομα που έχουν μειωμένη μυϊκή μάζα.

«Ο βασικός περιορισμός αναφορικά με τον δείκτη μάζας σώματος είναι ότι το σωματικό λίπος και η μυϊκή μάζα δεν διαφοροποιούνται, καθιστώντας τον λιγότερο χρήσιμο για όσους έχουν αυξημένη μυϊκή μάζα», επισημαίνουν οι ερευνητές.