Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σημαίνει για την υγεία μου, να έχω χαμηλά αιμοπετάλια (95000 εξέταση σε πλακάκι). Σας ευχαριστώ, Βούλα

Συνήθως, το να βρεθούν ελαφρά χαμηλά αιμοπετάλια σε μια τυχαία εξέταση αίματος δεν αποτελεί ανησυχητικό εύρημα δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές αιτίες που θα μπορούσαν να το προκαλέσουν και οι οποίες δεν παριστούν ιδιαίτερο πρόβλημα για τον εξεταζόμενο. Κατ’ αρχήν, θα μπορούσε να οφείλεται σε λάθος του εργαστηρίου, δεύτερον θα μπορούσε να ήταν χαμηλά ιδιοπαθώς, ή να οφείλονται σε μια πρόσφατη ιογενή λοίμωξη. Βέβαια, πέρα από αυτές τις απλές και χωρίς ιδιαίτερη σημασία καταστάσεις, θα μπορούσε και να είναι κάτι σοβαρότερο και για το λόγο αυτό θα σας συμβούλευα να επισκεφτείτε τον οικογενειακό σας γιατρό, ο οποίος θα εκτιμήσει την όλη κατάσταση και θα αποφασίσει εάν συντρέχει λόγος περαιτέρω διερεύνησης. Ενδεικτικά θα αναφέρω κάποιες από τις πολλές καταστάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν προς τα κάτω τον αριθμό των αιμοπεταλίων: παθήσεις του σπλήνα, παθήσεις του μυελού των οστών, φάρμακα, ιογενείς λοιμώξεις, λύκος, ρευματικές παθήσεις, ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα, εγκυμοσύνη και άλλα. 

Ακολουθήστε το στο Google News