Συχνά παρομοιάζουμε τον εγκέφαλό μας με έναν υπολογιστή, με ανεπτυγμένες δεξιότητες και αναμνήσεις αποθηκευμένες στα μοτίβα δραστηριότητας δισεκατομμυρίων νευρικών κυττάρων. Ωστόσο, μια νέα επιστημονική μελέτη αναφέρει ότι οι αναμνήσεις συγκεκριμένων γεγονότων ή εμπειριών μπορεί να μην αποθηκευτούν ποτέ, αφού τα μοτίβα δραστηριότητας που αποθηκεύουν τις πληροφορίες μπορεί να αλλάζουν διαρκώς, ακόμα και όταν δεν μαθαίνουμε κάτι νέο. Και τότε πώς δεν ξεχνάμε όλα όσα έχουμε μάθει; Αυτή είναι μια εύλογη απορία που μπορεί να δημιουργηθεί από το προαναφερθέν επιστημονικό πόρισμα.

Διαρκείς αλλαγές δίχως να ξεχνάμε;

Η επιστημονική μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, την Ιατρική Σχολή του Harvard και το Πανεπιστήμιο του Stanford αποκαλύπτει πώς ο εγκέφαλος διατηρεί την αξιόπιστη πρόσβαση σε αποθηκευμένες πληροφορίες παρά τις δραστικές αλλαγές στα σήματα του εγκεφάλου που την αντιπροσωπεύουν. Η έρευνα, με επικεφαλής τον Δρ Timothy O’Leary από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, δείχνει ότι διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου μπορεί να χρειαστούν να μάθουν και να παρακολουθούν την «κίνηση» της πληροφορίας, καθώς πηγαίνει σε διαφορετικές περιοχές. Μερικές από τις πρώτες επιστημονικές ενδείξεις υπογραμμίζουν την συμβατότητα των συνεχών αλλαγών στη νευρική δραστηριότητα με τις μακροχρόνιες αναμνήσεις των μαθημένων δεξιοτήτων.

Παρακολούθηση της αλλαγής μέσω αλγορίθμου

Για να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα οι ερευνητές διαμόρφωσαν ένα μοντέλο για την ανάλυση δεδομένων από πειραματόζωα. Τα πειραματικά δεδομένα αποτελούνταν από μοτίβα δραστηριότητας εκατοντάδων νευρικών κυττάρων που καταγράφηκαν ταυτόχρονα σε ένα μέρος του εγκεφάλου που ελέγχει και συντονίζει την κίνηση. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι τα κύτταρα ενός μεμονωμένου εγκεφαλικού νεύρου άλλαζαν συνεχώς τις πληροφορίες που κωδικοποιούσαν αναφορικά με μια συγκεκριμένη δεξιότητα, παρόλο που η συμπεριφορά τους παρέμενε σταθερή με την πάροδο του χρόνου. Για να εντοπίσουν αυτά τα «κρυμμένα» μοτίβα εγκεφαλικής δραστηριότητας, οι ερευνητές δημιούργησαν έναν αλγόριθμο αποκωδικοποίησης και διαπίστωσαν ότι πράγματι το σταθερό – φαινομενικά – μοτίβο αλλάζει σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, αλλά όχι τόσο δραστικά που να μην μπορεί να ελεγχθεί από τον αλγόριθμο.

Αυτό υποδηλώνει, σύμφωνα με τους ερευνητές ότι ο εγκέφαλος τροποποιεί συνεχώς τον εσωτερικό κώδικα που μεταδίδει πληροφορίες μεταξύ διαφορετικών εσωτερικών κυκλωμάτων. «Το έργο μας αποδεικνύει ότι ο εγκέφαλός μας δεν βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας, ακόμα και όταν δεν μαθαίνουμε κάτι νέο, αφού τείνει διαρκώς να τροποποιεί τις συνδέσεις του. Αυτό έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κατανόηση του εγκεφάλου και του τρόπου λειτουργίας του» καταλήγουν οι ερευνητές.

Ακολουθήστε το στο Google News