Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας όπως η συνείδηση ή η κοινωνικότητα είναι πρότυπα εμπειρίας και συμπεριφοράς που μπορούν να αλλάξουν καθ’όλη την διάρκεια της ζωής μας. Οι προσωπικές αλλαγές συμβαίνουν συνήθως αργά καθώς οι άνθρωποι προσαρμόζονται σταδιακά στις απαιτήσεις της κοινωνίας και του περιβάλλοντός τους.

Μπορεί να μας αλλάξει μια εφαρμογή;

Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μπορούν επίσης να επηρεαστούν ψυχολογικά με στοχευμένη μέθοδο αλλά και βραχυπρόθεσμα.

Ερευνητές από τα πανεπιστήμια της Ζυρίχης, του St. Gallen, του Brandeis, του Illinois και του ETH Zurich διερεύνησαν την υπόθεση αυτή με την παρέμβαση της τεχνολογίας και συγκεκριμένα μιας εφαρμογής smartphone («έξυπνου κινητού»).

Στη μελέτη τους, περίπου 1.500 συμμετέχοντες έλαβαν μια ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή smartphone για τρεις μήνες και στη συνέχεια οι ερευνητές αξιολόγησαν εάν και πώς άλλαξαν τις προσωπικότητές τους. Εξετάστηκαν τα πέντε κύρια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας:

  • Ανοιχτός χαρακτήρας.
  • Συνείδηση.
  • Κοινωνικότητα (εξωστρέφεια).
  • Ευγένεια (συμφωνία).
  • Συναισθηματική ευπάθεια (νευρωτισμός).

Η εφαρμογή περιελάμβανε την μεταφορά στοιχείων γνώσης, συμπεριφοράς και ενεργοποίησης πόρων, αυτο-προβληματισμού και ανατροφοδότησης σχετικά με την εξέλιξη του ατόμου.

Όλη η επικοινωνία με τον ψηφιακό «προπονητή» (ένα chatbot) πραγματοποιήθηκε ψηφιακά. Το chatbot υποστήριξε τους συμμετέχοντες σε καθημερινή βάση για να τους βοηθήσει να κάνουν τις επιθυμητές αλλαγές.

Επιθυμητές αλλαγές που «μένουν»

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι ήθελαν να μειώσουν την συναισθηματική τους ευπάθεια, να αυξήσουν την ευσυνειδησία τους αλλά και την κοινωνικότητά τους. Όσοι συμμετείχαν στην παρέμβαση για περισσότερο από τρεις μήνες ανέφεραν μεγαλύτερη επιτυχία στην επίτευξη των στόχων αλλαγής τους από την ομάδα ελέγχου που συμμετείχε μόνο για δύο μήνες.

Στενοί φίλοι και μέλη της οικογένειας παρατήρησαν επίσης αλλαγές σε εκείνους τους συμμετέχοντες που ήθελαν να αυξήσουν την έκφραση ενός συγκεκριμένου χαρακτηριστικού της προσωπικότητας.

«Οι συμμετέχοντες και οι φίλοι τους ανέφεραν ότι τρεις μήνες μετά το τέλος της παρέμβασης, οι αλλαγές στην προσωπικότητα που προέκυψαν με τη χρήση της εφαρμογής παρέμεναν» αναφέρει ο Mathias Allemand, καθηγητής ψυχολογίας στο UZH.

«Αυτά τα εκπληκτικά αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν είμαστε μόνο σκλάβοι της προσωπικότητάς μας, αλλά ότι μπορούμε να κάνουμε σκόπιμα αλλαγές στην εμπειρία ρουτίνας και τα πρότυπα συμπεριφοράς» επισημαίνει.