Η πρώτη παγκόσμια μελέτη που διερεύνησε πώς η ισότητα των φύλων μπορεί να σχετίζεται με το προσδόκιμο ζωής διαπίστωσε ότι τόσο η ζωή των γυναικών όσο και των ανδρών αυξάνεται.

Ωστόσο, οι διακυμάνσεις μεταξύ χωρών που ομαδοποιούνται σε περιοχές ανάλογα με την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και τη γεωγραφική εγγύτητα υποδηλώνουν ότι, ενώ ωφελεί κυρίως τη ζωή και την υγεία των γυναικών αρχικά, η πρόοδος στην ισότητα των φύλων βοηθά τους άνδρες να ζουν περισσότερο, μειώνοντας τελικά το χάσμα των φύλων στο προσδόκιμο ζωής.

Διαβάστε επίσης: Oι γυναίκες ζουν περισσότερο: Με αυτήν την διατροφή ζουν και καλύτερα

Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δρ Cat Pinho-Gomes, επίτημη ερευνήτρια στο George Institute for Global Health, αναφέρει ότι τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, υποδηλώνουν ότι η αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανισότητας των φύλων και η ενδυνάμωση των γυναικών μπορεί να βοηθήσει στην παράταση της μακροζωίας τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες.

Η ενδυνάμωση των γυναικών χαρίζει χρόνια σε γυναίκες και άνδρες

«Πολλοί από τους παράγοντες που καθορίζουν πόσο καιρό θα ζήσετε, όπως οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, η έκθεση στη ρύπανση, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, το εισόδημα και η κοινωνική υποστήριξη, συνδέονται με τις διαφορές των φύλων σε όλο τον κόσμο» εξηγεί.

«Καθώς οι χώρες σημειώνουν μεγαλύτερη πρόοδο προς την ισότητα των φύλων και δίνεται στις γυναίκες η ευκαιρία να συμμετέχουν πληρέστερα στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή, ολόκληρη η κοινωνία καρπώνεται τα οφέλη».

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, παγκόσμια γεγονότα όπως το αυξανόμενο κόστος ζωής, η πανδημία COVID-19, η κλιματική έκτακτη ανάγκη και οι μεγάλης κλίμακας συγκρούσεις και εκτοπισμοί εμποδίζουν την πρόοδο προς την ισότητα των φύλων.

Αυτό μπορεί, με τη σειρά του, να θέσει σε κίνδυνο την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, περιορίζοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς το το προσδόκιμο ζωής τις τελευταίες δεκαετίες.

Για να διερευνήσουν εάν η ισότητα των φύλων επηρεάζει το προσδόκιμο ζωής γυναικών και ανδρών αλλά και για να αξιολογήσουν το χάσμα των φύλων στο προσδόκιμο ζωής σε ολόκληρο τον κόσμο, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν τροποποιημένο παγκόσμιο δείκτη χάσματος των φύλων (mGGGI), με βάση τον δείκτη που αναπτύχθηκε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) και το εφάρμοσε σε 156 χώρες μεταξύ 2010 και 2021.

Ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής

Ο Παγκόσμιος Δείκτης Χάσματος των Φύλων του WEF αξιολογεί την τρέχουσα κατάσταση και την εξέλιξη της ισότητας των φύλων σε τέσσερις βασικές διαστάσεις (Οικονομική Συμμετοχή και Ευκαιρίες, Εκπαιδευτικό Επίτευγμα, Υγεία και Επιβίωση και Πολιτική Ενδυνάμωση).

Για τη μελέτη αυτή, η διάσταση της υγείας αποκλείστηκε επειδή περιλαμβάνει το προσδόκιμο υγιούς ζωής, το οποίο ήταν το αντικείμενο αυτής της μελέτης.

Μεταξύ των τριών διαστάσεων που συμπεριλήφθηκαν σε αυτή τη μελέτη (δηλαδή, πολιτική, οικονομία και εκπαίδευση), η ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση είχε την ισχυρότερη συσχέτιση με το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες.

«Αυτό υποδηλώνει ότι η επένδυση στην εκπαίδευση είναι πρωταρχικής σημασίας, ιδιαίτερα σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, όπου πολλά κορίτσια εξακολουθούν να στερούνται πρόσβασης στην εκπαίδευση και οι πόροι είναι περιορισμένοι», προσθέτει η δρ Cat Pinho-Gomes.

«Ακόμα και οι χώρες υψηλού εισοδήματος, όπου έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων των φύλων τα τελευταία χρόνια, η επένδυση στην ισότητα των φύλων μπορεί να ωφελήσει το προσδόκιμο ζωής, ιδιαίτερα για τους άνδρες» συμπληρώνει η επικεφαλής ερευνήτρια.

Παραμένουν οι προκλήσεις για τις γυναίκες στην πολιτική

«Η ασθενέστερη συσχέτιση μεταξύ της ισότητας των φύλων στον πολιτικό τομέα και του χάσματος των φύλων στο προσδόκιμο ζωής εγείρει ανησυχίες για το πώς εφαρμόζεται η ισότητα των φύλων από τα πολιτικά συστήματα παγκοσμίως», δήλωσε η ίδια.

«Όπως είδαμε από τις πρόσφατες παραιτήσεις γυναικών πολιτικών υψηλού προφίλ, οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις σε αυτόν τον τομέα, όπως οι διακρίσεις, η εξισορρόπηση της ιδιωτικής, οικογενειακής και πολιτικής ζωής, η απόκτηση υποστήριξης από πολιτικά κόμματα και η εξασφάλιση χρηματοδότησης εκστρατειών».

«Η μελέτη μας προσφέρει σημαντικά στοιχεία για τους φορείς χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα καθώς ο κόσμος σταδιακά ανακάμπτει από μια σειρά απρόσμενων γεγονότων, που επηρέασαν κάθε τομέα της ζωής, όπως η πανδημία».

«Αυτή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ας μην ξεχνάμε ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι η ενίσχυση της εκπροσώπησης των γυναικών σε πολλούς τομείς συμβάλλει σε πιο πλούσιες και, ως εκ τούτου, πιο υγιείς κοινωνίες για όλους».