Παρότι τα χέρια θα περίμενε κανείς, αφού τα χρησιμοποιούμε συνεχώς όλη την ημέρα, να είναι αρκετά γυμνασμένα, εντούτοις υπάρχουν σημεία τους -ορισμένοι μύες- που δεν ενεργοποιούνται, κι έτσι παραμένουν αρκετά αγύμναστοι και επομένως αδύναμοι. Eπίσης, άλλα σημεία, ακριβώς λόγω της συνεχούς φόρτισης εξαιτίας διαφόρων καθημερινών υποχρεώσεων, μπορεί να ταλαιπωρούνται αρκετά, κι έτσι να προκύπτουν ενοχλήσεις και πόνοι. Γι’ αυτό, λοιπόν, σχεδιάσαμε κάποιες ειδικές ασκήσεις ενδυνάμωσης των χεριών που μπορούν να γίνουν είτε στο σπίτι είτε και στο γυμναστήριο.

Ακολουθήστε το στο Google News