Τόσο η απλή εκπνοή όσο και η ομιλία φαίνεται να αποτελούν τους πιο συνηθισμένους τρόπους εξάπλωση του κοροναϊού, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων του Πεκίνου στην Κίνα. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς με COVID-19 εκπνέουν εκατομμύρια ιικά σωματίδια ανά ώρα, ακόμα και όταν έχουν ήπια ή και καθόλου συμπτώματα. Όπως οι περισσότερες λοιμώξεις του αναπνευστικού, η εξαιρετικά μολυσματική ασθένεια εξαπλώνεται σε μικροσκοπικά σταγονίδια υγρασίας που μεταφέρουν ιικά σωματίδια.

Το μεγαλύτερο ιικό φορτίο στην αναπνοή

Κατά την μελέτη διαπιστώθηκε, ότι κατά μέσο όρο στην αναπνοή των ασθενών ανιχνεύτηκε τρεις φορές η ποσότητα του ιού (16,7%) σε σύγκριση με τις επιφάνειες (5,4%). Το ιικό φορτίο στην αναπνοή των ασθενών ήταν επίσης τέσσερις φορές υψηλότερο συγκριτικά με τα δείγματα του αέρα (3,8%) στα δωμάτια και τους διαδρόμους του νοσοκομείου. Ταυτόχρονα, οι μολυσμένες επιφάνειες έχουν θεωρηθεί ότι αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης του κοροναϊού, αφού πολλές μελέτες υποστηρίζουν ότι ο ιός θα μπορούσε να επιβιώσει σε μέταλλο ή πλαστικό για μέρες.

Και οι επιφάνειες;

Μεταξύ των πέντε κατηγοριών επιφανειών, οι τουαλέτες ορίστηκαν ως το σημείο με την υψηλότερη ποσότητα σε κοροναϊό (16,7%) ενώ το πάτωμα του νοσοκομείου ακολούθησε με ποσοστό 12,5%, οι επιφάνειες που αγγίζουν ασθενείς όπως οι κάδοι, οι πόρτες, οι κουπαστές ήταν το τρίτο στην λίστα με ποσοστό 4% και τελευταίος ήρθε ο ιατρικός εξοπλισμός με ποσοστό 2,6%. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ερευνητές υποστήριξαν ότι η ποσότητα του ιού που εκπνέουν οι ασθενείς επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες, όπως το στάδιο της ασθένειάς τους και πιθανώς η ηλικία τους. Διαπίστωσαν, επιπλέον, ότι ο ρυθμός «εκπομπής» του ιού κατά την αναπνοή ήταν υψηλότερος εντός των πρώτων τριών ημερών εμφάνισης των συμπτωμάτων, εύρημα που φαίνεται να συμφωνεί με προηγούμενες επιστημονικές μελέτες.

Παίζει ρόλο η ηλικία;

Οι ερευνητές διατύπωσαν μια πιθανή θεωρία αναφορικά με την μετάδοση του ιού από την εκπνοή συγκριτικά με την ηλικία. Υποστήριξαν, συγκεκριμένα, ότι οι ασθενείς άνω των πενήντα ετών ενδεχομένως να εκπνέουν μεγαλύτερες «ποσότητες» του ιού, ακριβώς επειδή παραμένει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στον οργανισμό τους. Ωστόσο, ο παράγοντας της ηλικίας όπως και ο τρόπος που ενδεχομένως να επηρεάζει την έκβαση ή την μετάδοση του νέου κοροναϊού χρήζει περαιτέρω μελέτης.