Νέα πρωτοποριακή έρευνα με επικεφαλής την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Limerick αποκαλύπτει ότι το ανοσοποιητικό σύστημα «συνδέει» άμεσα την προσωπικότητα με τον μακροπρόθεσμο κίνδυνο θανάτου, ρίχνοντας φως στο γιατί οι άνθρωποι που επιδεικνύουν μεγαλύτερη σχολαστικότητα και επιμέλεια τείνουν να ζουν περισσότερο.

Πώς συνδέεται το ανοσοποιητικό με την προσωπικότητα

Σύμφωνα με τα ευρήματα της διεθνούς μελέτης που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Brain, Behavior and Immunity, φαίνεται πως το ανοσοποιητικό σύστημα διαδραματίζει έναν προηγουμένως άγνωστο ρόλο στη σχέση μεταξύ των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και του μακροπρόθεσμου κινδύνου θανάτου.

«Η προσωπικότητα είναι γνωστό ότι σχετίζεται με τον μακροπρόθεσμο κίνδυνο θανάτου, αποτελώντας ένα εύρημα που έχει διασταυρωθεί με πολλές ερευνητικές μελέτες διεθνώς» επισημαίνει ο κύριος ερευνητής της μελέτης Δρ. Praraic Ó Súilleabháin, από το Department of Psychology and Health Research Institute στο Πανεπιστήμιο Limerick .

«Το κρίσιμο ερώτημα είναι« πώς ». Θέλαμε να μάθουμε αν μια βιολογική οδός όπως το ανοσοποιητικό μας σύστημα μπορεί να εξηγήσει γιατί συμβαίνει αυτό.

Τα καλά της.. σχολαστικότητας

«Η προσωπικότητά μας είναι κρίσιμης σημασίας καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής μας, από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής μας, μέχρι και στην διαμόρφωση του τρόπου που σκεφτόμαστε, νιώθουμε, συμπεριφερόμαστε καθ’όλη την διάρκεια της ζωής μας.

Επίσης τονίζεται όλο και περισσότερο πόσο σημαντική είναι η προσωπικότητα για τη μακροχρόνια υγεία μας και την επακόλουθη μακροζωία.

Έχει αποδειχθεί ότι οι άνθρωποι που επιδεικνύουν λιγότερη σχολαστικότητα και επιμέλεια, την τάση δηλαδή να είναι υπεύθυνοι, οργανωμένοι και να έχουν αυτοέλεγχο, πιθανόν να διατρέχουν 40% αυξημένο κίνδυνο μελλοντικού θανάτου» επισημαίνουν οι ερευνητές.

Οι βιολογικοί δείκτες «κλειδιά» της μακροζωίας

Οι ερευνητές ήθελαν να διερευνήσουν εάν δύο βιολογικοί δείκτες που διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στο ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να εξηγήσουν γιατί τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας σχετίζονται με τον μακροπρόθεσμο κίνδυνο θνησιμότητας.

Συγκεκριμένα, ήθελαν να ελέγξουν εάν η ιντερλευκίνη-6 και η c-αντιδρώσα πρωτεΐνη που είναι γνωστό ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στη σχετιζόμενη με την ηλικία νοσηρότητα μπορεί να εξηγήσουν πώς τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας σχετίζονται με το πόσο καιρό ζούμε.

Ο Δρ. Praraic Ó Súilleabhái εξηγεί: «Βρήκαμε ότι εν μέρει οι πιο σχολαστικοί άνθρωποι ζουν περισσότερο επειδή ο βιολογικός δείκτης ιντερλευκίνη-6 βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα.

Υπάρχουν πιθανώς περαιτέρω βιολογικοί μηχανισμοί που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί, οι οποίοι θα δώσουν μια σαφέστερη εικόνα όλων των διαφορετικών τρόπων που οι προσωπικότητές μας είναι τόσο κρίσιμες για τη μακροχρόνια υγεία μας.

Ακολουθήστε το στο Google News