Πολλοί είναι οι άνθρωποι που αναρωτιούνται αν η καθημερινή γυμναστική μπορεί να επηρεάσει την καρδιά, ακόμα και αν τα επίπεδα του σωματικού βάρους είναι παραπάνω από τις συστάσεις των ειδικών. Όπως επισημαίνει πληθώρα ερευνητών το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σύνθετο και δεν υπάρχει απλή απάντηση.

Εξερευνώντας την σύνδεση βάρους και άσκησης

Σύμφωνα όμως, με νέα επιστημονική μελέτη η φυσική δραστηριότητα δεν αντιστρέφει πλήρως τις επιπτώσεις που έχει το βάρος στην υγεία της καρδιάς, με τα ευρήματα να έχουν δημοσιευθεί στο European Journal of Preventive Cardiology.

Στη μελέτη συμμετείχαν περισσότεροι από 527.000 ενήλικες, σχεδόν το 70% των οποίων ήταν άνδρες. Οι άνθρωποι τοποθετήθηκαν σε τρεις ομάδες με βάση τον δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ): φυσιολογικό, υπέρβαρο και παχύσαρκο.

Επίσης ομαδοποιήθηκαν κατά επίπεδο δραστηριότητας: τακτικά ενεργά (η ελάχιστη απαίτηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ή ΠΟΥ). ανεπαρκώς ενεργό (λιγότερο από το ελάχιστο της ΠΟΥ, αλλά κάποια μέτρια έως έντονη σωματική δραστηριότητα κάθε εβδομάδα) και χωρίς άσκηση.

Όταν συγκρίθηκαν όλα τα δεδομένα, υπήρχαν καλά και όχι τόσο καλά νέα.

Πώς επηρεάζεται η καρδιά;

Τα καλά νέα, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι ότι ανεξάρτητα από το ΔΜΣ ενός ατόμου, οποιοδήποτε επίπεδο δραστηριότητας συνδέεται με χαμηλότερη πιθανότητα για υψηλή χοληστερόλη, υψηλή αρτηριακή πίεση και διαβήτη σε σύγκριση με την απουσία φυσικής δραστηριότητας.

Ωστόσο, τα υπέρβαρα και ιδιαίτερα τα παχύσαρκα άτομα εξακολουθούν να διατρέχουν μεγαλύτερο καρδιαγγειακό κίνδυνο από εκείνα με φυσιολογικό βάρος, ανεξάρτητα από τα επίπεδα δραστηριότητας.

Τα αποτελέσματα έδειξαν μόνο μια συσχέτιση, αλλά προτείνουν ότι ενώ η τακτική άσκηση είναι απαραίτητη, οι άνθρωποι πρέπει ακόμα να δώσουν προσοχή στα επίπεδα βάρους.