Η καρδιαγγειακή άσκηση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο θανάτου από γρίπη ή πνευμονία κατά 36%, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Η μελέτη διαπιστώνει επίσης ότι η ενσωμάτωση δύο εβδομαδιαίων συνεδριών μυϊκής ενδυνάμωσης θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο θανάτου σχεδόν κατά το ήμισυ.

Διαβάστε επίσης: Σανίδα: Πόσο χρόνο να την κρατάτε για καλύτερα αποτελέσματα

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από σχεδόν 578.000 ενήλικες που συμμετείχαν στην Εθνική Έρευνα Συνέντευξης Υγείας που διεξήχθη μεταξύ 1998 και 2018.

Η έρευνα

Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες που πληρούσαν τόσο τους συνιστώμενους στόχους καρδιαγγειακής όσο και μυϊκής ενδυνάμωσης είχαν μειωμένο κίνδυνο θανάτου από γρίπη ή πνευμονία κατά 48% σε σύγκριση με εκείνους που δεν πληρούσαν κανέναν από τους δύο στόχους.

Όσοι πέτυχαν μόνο τον στόχο της αερόβιας δραστηριότητας είχαν 36% χαμηλότερο κίνδυνο. Σε γενικές γραμμές, η συμμετοχή σε 10-149, 150-300 και 301-600 λεπτά αερόβιας σωματικής δραστηριότητας την εβδομάδα συσχετίστηκε με 21, 41 και 50 τοις εκατό χαμηλότερο κίνδυνο, αντίστοιχα.

Οι ερευνητές δεν παρατήρησαν πρόσθετα οφέλη μεταξύ των ατόμων που υπερέβαιναν τα 600 λεπτά εβδομαδιαίας δραστηριότητας.

«Παρόλο που τα 10-150 λεπτά/εβδομάδα χαρακτηρίζονται συχνά ανεπαρκή επειδή υπολείπονται της συνιστώμενης διάρκειας, μπορεί να προσδώσουν οφέλη για την υγεία σε σχέση με τη σωματική αδράνεια», αναφέρει ο Dr. Bryant Webber από το Τμήμα Διατροφής, Φυσικής Δραστηριότητας και Παχυσαρκίας των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα κατηγοριοποιήθηκαν με βάση την τήρηση των εβδομαδιαίων στόχων για αερόβιες δραστηριότητες και μυϊκή ενδυνάμωση. Οι μισοί από τους συμμετέχοντες δεν πέτυχαν κανέναν από τους εβδομαδιαίους στόχους.

Γρίπη και πνευμονία

Το 34% ανέφεραν ότι ήταν αερόβια ανενεργά. Ένα σημαντικό 78% ανέφερε ότι συμμετείχε σε λιγότερες από δύο εβδομαδιαίες συνεδρίες μυϊκής ενδυνάμωσης.

Κατά τη διάρκεια μιας μέσης περιόδου παρακολούθησης εννέα ετών, 81.431 συμμετέχοντες πέθαναν, με 1.516 θανάτους να συνδέονται με γρίπη και πνευμονία. Η πνευμονία, ένας τύπος λοίμωξης στο στήθος και η γρίπη μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.

Σύμφωνα με την American Thoracic Society, η πνευμονία προκαλεί περισσότερους από 50.000 θανάτους ετησίως στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε χρόνο.

Παράγοντες όπως οι κοινωνικοδημογραφικές πτυχές και ο τρόπος ζωής, οι υποκείμενες παθήσεις υγείας και το αν τα άτομα είχαν λάβει εμβόλια κατά της γρίπης και της πνευμονίας επηρέασαν επίσης σημαντικά τα αποτελέσματα.

«Οι προσπάθειες για τη μείωση της θνησιμότητας από γρίπη και πνευμονία μεταξύ των ενηλίκων μπορεί να επικεντρωθούν στη μείωση της αερόβιας αδράνειας και στην επίτευξης δύο συνεδριών την εβδομάδα μυϊκής ενδυνάμωσης», καταλήγει ο Dr. Webber.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο British Journal of Sports Medicine.