Μέσα σε μισή ώρα μπορείτε να γυμνάσετε κάθε μυ στο σώμα σας και να κάψετε λίπος.

Για επιπλέον πρόκληση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μαλακό λάστιχο μέτριας αντίστασης για τα πόδια σας. Ωστόσο, καλύτερα θα ήταν σε πρώτη φάση να δοκιμάσετε το πρόγραμμα χωρίς λάστιχο.

Φορέστε, λοιπόν, τα αθλητικά σας και πατήστε το «play».