Η σωματική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων στους νέους, εφόσον δεν έχουν πολύ έντονη δραστηριότητα σε ημέρες που τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι υψηλά, σύμφωνα με μελέτη 1,5 εκατομμυρίου ανθρώπων που δημοσιεύθηκε στο European Heart Journal.

Ατμοσφαιρική ρύπανση VS γυμναστικής…

Μέχρι σήμερα, λίγα είναι γνωστά για την αντιστάθμιση μεταξύ των οφελών για την υγεία από την αυξημένη σωματική δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους και των πιθανώς επιβλαβών επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Προγενέστερη μελέτη από τους ερευνητές της τρέχουσας είχε διερευνήσει το ζήτημα σε μεσήλικες σε ένα μόνο χρονικό σημείο, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που ερευνήθηκε σε άτομα ηλικίας μεταξύ 20-39 ετών για μια περίοδο αρκετών ετών.

Επιπλέον, οι ερευνητές ήθελαν να δουν τι συμβαίνει όταν οι άνθρωποι αυξάνουν ή μειώνουν τη σωματική τους δραστηριότητα με την πάροδο του χρόνου.

…που «γέρνει» η ζυγαριά;

Οι ερευνητές πίσω από την μελέτη, εξέτασαν τα δεδομένα για 1.469.972 νέους που ζουν σε πόλεις, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε δύο διαδοχικές εξετάσεις υγείας κατά τη διάρκεια δύο περιόδων μελέτης: 2009-2010 και 2011-2012. Ακολούθησαν τους συμμετέχοντες από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Δεκέμβριο του 2018.

Σε κάθε ιατρικό έλεγχο οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο για την σωματική τους δραστηριότητα τις τελευταίες επτά ημέρες και αυτές οι πληροφορίες μετατράπηκαν σε μονάδες μεταβολικού ισοδύναμου έργου (MET) ανά λεπτά την εβδομάδα (MET-mins / week).

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες: 0, 1-499, 500-999 και 1000 ή περισσότερα ΜΕΤ-λεπτά / εβδομάδα.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας συνιστούν στους ανθρώπους να κάνουν 500-999 MET-mins / εβδομάδα και αυτό μπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγμα, με τρέξιμο, ποδηλασία ή πεζοπορία για 15-30 λεπτά πέντε φορές την εβδομάδα ή με γρήγορο περπάτημα ή αργή ποδηλασία για 30-60 λεπτά πέντε φορές την εβδομάδα.

Πότε οι συνέπειες ξεπερνούν τα οφέλη

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι στην ομάδα με υψηλά επίπεδα έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση, η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας σε περισσότερα από 1000 ΜΕΤ-λεπτά / εβδομάδα, η οποία είναι περισσότερο από τα διεθνώς συνιστώμενα επίπεδα για σωματική δραστηριότητα, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την καρδιαγγειακή υγεία.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα, καθώς υποδηλώνει ότι η υπερβολική σωματική δραστηριότητα μπορεί να μην είναι πάντα ευεργετική για την καρδιαγγειακή υγεία σε νεότερους ενήλικες όταν εκτίθενται σε υψηλές συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Ακολουθήστε το στο Google News