Το κίνητρο για άσκηση διαφέρει από άτομο σε άτομο και μπορεί φυσικά να αλλάζει από ηλικία σε ηλικία. Άλλοι γυμνάζονται για την εξωτερική τους εμφάνιση, άλλοι για την ψυχική τους υγεία, ενώ άλλοι για την σωματική τους υγεία. Αν το δικό σας κίνητρο είναι να κρατάτε την αρτηριακή πίεση σας σε φυσιολογικά επίπεδα, τότε πρόσφατες έρευνες υποδεικνύουν ότι πρέπει να σκέφτεστε μακροπρόθεσμα και να διατηρήσετε τα επίπεδα άσκησής σας μέχρι τη μέση ηλικία.

Η υπέρταση πρόκειται για μια σοβαρή πάθηση και εμφανίζεται σε δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό επεισόδιο, έμφραγμα και αυξάνει τον κίνδυνο της άνοιας.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος της αρτηριακής πίεσης έγκειται στο γεγονός ότι πολλοί δεν γνωρίζουν ότι ζουν με αυτή. Ωστόσο, το θετικό είναι ότι μπορεί να αντιστραφεί με την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας.

Πόση άσκηση είναι αρκετή για να “ρίξουμε” την υψηλή αρτηριακή πίεση;

Για να απαντήσουν στο ερώτημα αυτό, οι ερευνητές διεξήγαγαν μελέτη, που συμμετείχαν 5.100 ενήλικες.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν την υγεία τους επί τρεις δεκαετίες με σωματικές αξιολογήσεις και ερωτηματολόγια σχετικά με τις συνήθειες άσκησης, το κάπνισμα και την κατανάλωση αλκοόλ.

Σε κάθε κλινική αξιολόγηση, η αρτηριακή πίεση μετρήθηκε τρεις φορές, με διαφορά ενός λεπτού, και για την ανάλυση των δεδομένων, οι συμμετέχοντες ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με τη φυλή και το φύλο.

Σε όλους τους τομείς, στους άνδρες, στις γυναίκες και στις δύο φυλετικές ομάδες, τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας μειώθηκαν από τα 18 έως τα 40 έτη, ενώ τα ποσοστά υπέρτασης αυξήθηκαν και τα ποσοστά σωματικής δραστηριότητας μειώθηκαν κατά τις επόμενες δεκαετίες.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι τα χρόνια της πρώιμης ενηλικίωσης είναι ένα σημαντικό παράθυρο παρέμβασης για την πρόληψη της υπέρτασης στη μέση ηλικία με προγράμματα προαγωγής της υγείας που αποσκοπούν στην ενίσχυση της άσκησης.

Όταν οι ερευνητές εξέτασαν τα άτομα που έκαναν πέντε ώρες μέτριας άσκησης την εβδομάδα κατά την πρώιμη ενήλικη ζωή τους, δηλαδή διπλάσια ποσότητα από την ελάχιστη συνιστώμενη για τους ενήλικες (150 λεπτά σύμφωνα με τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων), διαπίστωσαν ότι αυτό το επίπεδο δραστηριότητας μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης, και ιδίως αν τα άτομα διατηρούσαν τις συνήθειες άσκησης μέχρι την ηλικία των 60 ετών.

Η επίτευξη τουλάχιστον των διπλάσιων λεπτών ελάχιστης σωματικής δραστηριότητας που συστήνεται για τους ενήλικες μπορεί να είναι πιο ευεργετική για την πρόληψη της υψηλής αρτηριακής πίεσης από την απλή τήρηση των ελάχιστων κατευθυντήριων οδηγιών.