1η άσκηση

Το σώμα σας βρίσκεται σε όρθια θέση με τα γόνατα ελαφρώς λυγισμένα και τα πέλματα σε ελαφριά διάσταση. Τα χέρια σας είναι τεντωμένα μπροστά και ενωμένα στις παλάμες, ενώ ο κορμός σας έχει μια ελαφριά κλίση προς τα εμπρός.

Μένετε σε αυτή τη θέση 12 δευτερόλεπτα, ξεκουράζεστε και επαναλαμβάνετε άλλη μία φορά.

Διατείνετε τους μυς της πλάτης, τους πήχεις και τους δικέφαλους βραχιόνιους.

2η άσκηση

Το σώμα σας αρχικά είναι σε όρθια θέση, με το ένα πέλμα να ακουμπάει στο έδαφος ενώ το άλλο πόδι βρίσκεται λυγισμένο στο γόνατο και πίσω από την άρθρωση του αντίθετου γονάτου. Τα χέρια σας βρίσκονται τεντωμένα προς τα πάνω με τις παλάμες ενωμένες και το στήθος σας να βρίσκεται προς τα έξω.

Μένετε σε αυτή τη στάση 12 δευτερόλεπτα, αλλάζετε πόδι και εκτελείτε τα ίδια. Ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα επαναλαμβάνετε άλλη μία φορά.

Διατείνετε τετρακέφαλο μηριαίο, το άνω μέρος της πλάτης και θωρακικούς.

3η άσκηση

Το σώμα σας είναι σε όρθια θέση, με το ένα πόδι να βρίσκεται λυγισμένο μπροστά ενώ το άλλο σχεδόν τεντωμένο πίσω, ακουμπώντας στη μύτη του πέλματος. Ο κορμός σας βρίσκεται σχεδόν σε κάθετη θέση προς το έδαφος, ενώ τα χέρια βρίσκονται τεντωμένα μπροστά και ενωμένα στις παλάμες.

Μένετε σε αυτή τη στάση 12 δευτερόλεπτα, αλλάζετε πόδι και εκτελείτε τα ίδια. Ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα επαναλαμβάνετε άλλη μία φορά.

Διατείνετε προσαγωγούς, γλουτούς, λαγονοψοΐτη και το άνω μέρος της πλάτης.

4η άσκηση

Φροντίζετε το σώμα σας να είναι σε όρθια θέση, με το ένα πόδι να βρίσκεται λυγισμένο μπροστά ενώ το άλλο σχεδόν τεντωμένο πίσω, ακουμπώντας στη μύτη του πέλματος. Ο κορμός σας βρίσκεται σχεδόν σε κάθετη θέση προς το έδαφος και το στήθος σας βρίσκεται προς τα έξω, ενώ τα χέρια σας βρίσκονται τεντωμένα προς τα πάνω και ενωμένα στις παλάμες.

Μένετε σε αυτή τη στάση 10 δευτερόλεπτα, αλλάζετε πόδι και εκτελείτε τα ίδια. Ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα επαναλαμβάνετε άλλη μία φορά.

Διατείνετε προσαγωγούς, γλουτούς, λαγονοψοΐτη, θωρακικούς και το άνω μέρος της πλάτης.

5η άσκηση

Το σώμα σας βρίσκεται σε όρθια θέση με τα γόνατα ελαφρώς λυγισμένα και τα πέλματα σε ελαφριά διάσταση. Ο κορμός γέρνει λίγο προς τη μία πλευρά με το ένα χέρι να βρίσκεται λυγισμένο στον αγκώνα, ακουμπώντας στο ύψος της μέσης και το άλλο ελαφρώς λυγισμένο πάνω από το κεφάλι.

Μένετε σε αυτή τη θέση 12 δευτερόλεπτα και αλλάζετε πλευρά εκτελώντας το ίδιο. Ξεκουράζεστε και επαναλαμβάνετε άλλη μία φορά.

Διατείνετε πλάγιους κοιλιακούς, πλατύ ραχιαίο και ραχιαίους.

6η άσκηση

Το σώμα σας βρίσκεται σε όρθια θέση με τα γόνατα ελαφρώς λυγισμένα και τα πέλματα σε διάσταση. Γέρνετε τον κορμό σας προς τα εμπρός ενώ τα χέρια σας είναι τεντωμένα και ενωμένα στις παλάμες. Η πλάτη σας δεν είναι εντελώς ευθεία, αλλά διατηρεί μια μικρή καμπύλη.

Μένετε σε αυτή τη θέση 8 δευτερόλεπτα, ξεκουράζεστε και επαναλαμβάνετε άλλη μία φορά.

Διατείνετε γλουτούς, μηριαίους δικέφαλους και το άνω μέρος της πλάτης.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία τον κ. Γιάννη Αγνιάδη, καθηγητή Φυσικής Αγωγής

Ακολουθήστε το στο Google News